Farthinder - Vägkuddar

Farthinder och vägkuddar - ett stående verktyg i syftet att öka säkerheten i trafiken.

"Utgångspunkten för trafiksäkerheten är nollvisionen, innebärande att ingen på sikt ska dödas eller skadas allvarligt till följd av vägtrafikolyckor" skriver Trafikverket i sin skrivelse från 2014 med titeln "Bussar och gupp – Utgångspunkter, avsikter och fakta."

Varje år så dödas ca 100 personer i trafiken, främst utsatta är oskyddade trafikanter. Ca 2000 personer skadas svårt. 

Med hjälp av farthinder ökar trafiksäkerheten markant och färre olyckor rapporteras där farthinder finns utplacerade. 

För att ett farthinder ska nå sitt syfte så måste ett sådant medföra så pass stor ojämnhet att fordonsförare som kör i hög fart känner obehag. Vid färd i låg fart ger bra utformade gupp endast en måttlig vibration.


Syftet med farthinder är bland annat att: 

Trafiksäkerheten för cykelister och gångtrafikanter ska vara högre 

Att effektivt lugna ner trafiken i tätbebyggda områden


Kontakta oss på Rosén Innovation om du är i behov av farthinder eller vägkudde så ser vi till att få dina frågor besvarade. 

Kontakt: [email protected]

Farthinder kabelbrygga med lock Farthinder kabelbrygga med lock

Farthinder kabelbrygga med lock

1 665 SEK exkl. moms
I lager.
Farthinder kabelbrygga i gummi Farthinder kabelbrygga i gummi

Farthinder kabelbrygga i gummi

1 135 SEK exkl. moms
I lager.

Farthinder Linjär

315 SEK exkl. moms
I lager.

Fartgupp '180' Lång

155 SEK exkl. moms
I lager.

Handikappvänlig ramp

1 400 SEK exkl. moms
I lager.